Thành viên tiêu biểu
Avatar
Võ Thế Lâm
Điểm số: 9
Avatar
Nguyễn Tuyết Trinh
Điểm số: 3
Avatar
Nguyễn Thị Thanh
Điểm số: 3
Avatar
Đặng Quốc Tuấn
Điểm số: 3
Avatar
Nguyễn Văn Tuấn
Điểm số: 3
Avatar
Phạm Thị Thu Thuỷ
Điểm số: 3