Thành viên tiêu biểu
Avatar
Đặng Quốc Tuấn
Điểm số: 39
Avatar
Võ Công Lâm
Điểm số: 33
Avatar
Nguyễn Văn Tuấn
Điểm số: 33
Avatar
Lê Trọng Châu
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Thị Tươi
Điểm số: 6
No_avatarf
Lê Thị Huế
Điểm số: 6
Avatar
Trần Thị Hà
Điểm số: 6
Avatar
Võ Thế Lâm
Điểm số: 6