Thành viên tiêu biểu
Avatar
Lê Trọng Châu
Điểm số: 251191
Avatar
Bùi Thanh Gòn
Điểm số: 172345
Avatar
Lê Khắc Yên
Điểm số: 137374
Avatar
Nguyễn Thị Yỹ Thuý
Điểm số: 128858
Avatar
Nguyễn Viết Hà
Điểm số: 125186
Avatar
Võ Thế Lâm
Điểm số: 125111
Avatar
Nguyễn Thị Ái Loan
Điểm số: 93111
Avatar
Phạm Thị Thu Thuỷ
Điểm số: 86639