Thành viên tiêu biểu
Avatar
Lê Trọng Châu
Điểm số: 253814
Avatar
Bùi Thanh Gòn
Điểm số: 173272
Avatar
Lê Khắc Yên
Điểm số: 137781
Avatar
Nguyễn Thị Yỹ Thuý
Điểm số: 129230
Avatar
Võ Thế Lâm
Điểm số: 126325
Avatar
Nguyễn Viết Hà
Điểm số: 125634
Avatar
Nguyễn Thị Ái Loan
Điểm số: 93640
Avatar
Phạm Thị Thu Thuỷ
Điểm số: 87077