toan 4 ôn tập về số tự nhiên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Thuỷ
Ngày gửi: 16h:16' 20-04-2013
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy, cô giáo về dự giờ, thăm lớp.
Lớp 4A
Trường
TH THẠCH BẰNG
Đọc các số sau:
96 315 ;
796 315 ;
106 827 ;
Viết các số sau:
Sáu mươi ba nghìn một trăm mười tám;
Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu;
Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013
TOÁN
63 118
723 936
943 103
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013 TOÁN
Ôn tập về số tự nhiên
Bài 1: Viết theo mẫu
2 chục nghìn, 4 nghỡn, 3 tram, 8 don v?
Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám
Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm
Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư.
1 237 005
1 triệu, 2 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 7 nghìn, 5 đơn vị
160 274
8 004 090
24 308
1 trăm nghìn, 6chục nghìn, 2 trăm, 7 chục 4 đơn vị
8 triệu, 4 nghìn, 9 chục
Tám triệu không trăm linh tư nghìn không trăm chín mươi
1. Đọc, viết số tự nhiên và cấu tạo thập phân của một số.
N4
Bài 3a:
67 358
Sáu mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tám;
Chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.
851 904
Tám trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh tư;
Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.
3 205 700
Ba triệu hai trăm linh năm nghìn bảy trăm;
Chữ số 5 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.
195 080 126
Một trăm chín mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn một trăm hai mươi sáu;
Chữ số 5 thuộc hàng triệu, lớp triệu.
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013 TOÁN
Ôn tập về số tự nhiên
Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào:
5
5
5
5
2. Hàng và lớp,vị trí của mỗi chữ số ứng với mỗi hàng và lớp .
N2
Bài 1: Viết theo mẫu
Bài 4:
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013 TOÁN
Ôn tập về số tự nhiên
Bài 3a:
Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào:
b) Số tự nhiên bé nhất là số nào ?
c) Có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao?
a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị ?
3. Dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của nó.
2. Hàng và lớp,vị trí của mỗi chữ số ứng với mỗi hàng và lớp .
1. Đọc, viết số tự nhiên và cấu tạo thập phân của một số.
0
2
a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị?
a)Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị.
b) Số tự nhiên bé nhất là số nào ?
b) Số tự nhiên bé nhất là số 0.
c) Có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao?
c) Không có số tự nhiên nào lớn nhất. Vì thêm 1 vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên liền sau đó, như thế dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi.
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013 TOÁN
Ôn tập về số tự nhiên
Bài 4:
1
3
4
5
6
7
8
9 …
Bài 1: Viết theo mẫu
Bài 4:
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013 TOÁN
Ôn tập về số tự nhiên
Bài 3a:
Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào:
b) Số tự nhiên bé nhất là số nào ?
c) Có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao?
a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau mấy đơn vị ?
3. Dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của nó.
2. Hàng và lớp,vị trí của mỗi chữ số ứng với mỗi hàng và lớp .
1. Đọc, viết số tự nhiên và cấu tạo thập phân của một số.
Ai nhanh Ai đúng
Ba số tự nhiên liên tiếp
Ba số lẻ liên tiếp
Ba số chẵn liên tiếp
67; ;69
798; 799 ;
;1000; 1001
8; 10 ;
98; ;102
199; ;203
51; 53 ;
; 1000; 1002
; 999; 1001
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2013 TOÁN
Ôn tập về số tự nhiên
800
999
998
997
100
201
12
55
68
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
XIN KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ