ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 1 ĐẾN 10

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:45' 23-10-2012
Dung lượng: 368.0 KB
Số lượt tải: 935
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 5. NĂM HỌC 2012 - 2013
VÒNG 1
BÀI 1. Chọn theo thứ tự tăng dần. (từ bé đến lớn)
55/100; 57/100; 23/100; 93/100; 67/100; 21/100; 47/100; 57/100; 83/100; 51/100; 17/100; 41/100; 53/100; 5/100; 13/100; 39/100; 59/100; 7/100; 77/100; 79/100 .
ĐA: 5/100; 7/100; 13/100; 17/100; 23/100; 29/100; 39/100; 41/100; 43/100; 47/100; 51/100; 53/100; 57/100; 59/100; 67/100; 73/100; 79/100; 83/100; 89/100; 93/100.
BÀI 2. Chọn các giá trị bằng nhau.
2/10 ; 9/10-3/5 ; 4/20 ; 5/6 ; 2-2/5 ; 1.3/4 ; 2.3/5 ; 1/9+5/9 ; 5/100 ; 2+3/5 ; 1999/9995 ; 2/3 ; 1.3/5 ; 1/5 ; 4/5-1/2 ; 7/4 ; 5/15 ; 7/21 ; 1/2+1/3 ; 1/20 .
ĐA: 2/10=4/20 ; 9/10-3/5=4/5-1/2 ; 1/5=1999/9995 ; 5/6=1/2+1/3 ; 2-2/5=1.3/5 ; 1.3/4=7/4 ; 2.3/5=2+3/5 ; 1/9+5/9=2/3 ; 5/100=1/20 ; 5/15=7/21 .
BÀI 3. Vượt chướng ngại vật.
1- Tổng của hai số là 2009 và hiệu của chúng là 163. Tìm hai số đó ? (SB=923; SL=1086)
2- Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15. (ĐS :69)
3- Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 20. (ĐS :389)
4- Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2009. (ĐS :1004 ; 1005
5- Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 215. (ĐS :107 ; 108)
6- Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 419. (ĐS : 209 ; 210)
7- Tìm hai số tnhiên có tổng bằng 2011 và giữa chúng có 9 số chẵn khác. (996; 1015)
8- Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 5 số lẻ khác. (999; 1010)
9- Một hình chữ nhật có chu vi là 120cm ; chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chiều rộng, chiều dài hình chữ nhật đó ? (ĐS : 26cm ;34cm)
10- Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 12. (ĐS : 63210)
11- Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 10. (ĐS :43210)
12- Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010. (ĐS :1004 ; 1006)
13- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008. (ĐS :1003 ; 1005)
14- Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 636 và giữa chúng có 11 số tự nhiên khác. (ĐS : 312 ;324 )
15- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 1444. (ĐS : 721 ; 723)
16- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008. (ĐS :1003 ; 1005)
17- Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác. (ĐS : 994 ; 1015 )
18- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 764. (ĐS : 381 ;383)
19- Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 338. (ĐS :168 ; 170)
20- Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 694. (ĐS : 346 ; 348)
21- Tìm hai phân số có tổng bằng 5/6 và hiệu bằng 1/6. (ĐS: 1/3 ; 1/2)
22- Tìm hai phân số có tổng bằng 17/20 và hiệu bằng 7/20. (ĐS: 1/4 ; 3/5)
23